Somavedic byl testován v nezávislých laboratořích IGEF a IIREC.

Atlantik

IIREC

Institut IIREC byl společností Somavedic pověřen otestovat měřitelnost účinků přístroje Somavedic Atlantik na vodu. Aby bylo prověřeno, zda lze takový účinek zaznamenat technickým měřením, byla nejprve provedena základní, průkazná fyzikálně-chemická měření, která ve formě „bioelektronické analýzy terénu“ podle VINCENTA umožňují i biologické posouzení.

Použitá metoda spočívala v tom, že byly dvě skleněné láhve (o objemu 1 litr) naplněny stejnými vzorky vody z vodovodu. Jeden z těchto vzorků byl po dobu 24 hodin postaven na přístroj Somavedic Atlantik, zaslaný jako zkušební vzor. Přístroj byl aktivován připojením k elektrické síti. Tento vzorek vody představoval testovaný vzorek. Druhý ze vzorků byl uchováván prostorově oddělen od účinku technologie Somavedic a sloužil jako referenční zkušební vzorek (neupravená voda z vodovodu).

    
Stáhnout archiv

Medic

IIREC

Institut IIREC byl společností Somavedic pověřen otestovat měřitelnost účinků přístroje Somavedic Medic na poruchy magnetických polí. Podle současných poznatků jsou nerovnoměrné gradienty ve statickém a extrémně nízkofrekvenčním magnetickém poli příčinou biologické dráždivosti. Tyto nepravidelnosti (narušené zóny) v magnetických polích lze zobrazit, kvantifikovat a vyhodnotit z hlediska jejich biologických účinků měřením magnetické indukce přes mřížku, zkouškou patentovanou Dr. Medingerem. Stejným způsobem lze otestovat, zda je přístroj nebo proces vhodný k eliminaci těchto poruch, tzn. k vyrovnání nerovnoměrnosti gradientů magnetických polí („vyrovnání magnetického pole“). Příslušná měření byla provedena u přístroje Somavedic Medic, přičemž jako základ bylo použito měřicí pole se známými geopatickými poruchami a jinými poruchami magnetického pole.

   
Stáhnout archiv
IGEF

Posudek k biofyzikálnímu testování přístroje Somavedic MEDIC (původní název Somatex Medic) o ochranném účinku při zátěži elektromagnetickým zářením, vysílaným např. technologiemi Wi-Fi, WLAN (Wireless Local Area Network), vysílači mobilního signálu, mobilními telefony, smartphony, bezdrátovými telefony DECT a geopatogenními zónami.

Zobrazit posudek