Co je Somavedic?

Somavedic je přístroj sestrojen na principu řízeného uvolnění energie polodrahokamů nebo drahokamů, které jsou rozmístěny v přesné vzájemné poloze tak, aby jejich pozitivní působení na okolí bylo co největší.

Co je Somavedic?

Somavedic je přístroj sestrojen na principu řízeného uvolnění energie polodrahokamů nebo drahokamů, které jsou rozmístěny v přesné vzájemné poloze tak, aby jejich pozitivní působení na okolí bylo co největší.

Jak funguje?

Je známo, že vše kolem nás vibruje na určité frekvenci. Minerály nejsou výjimkou. Polodrahokamy a drahokamy obsažené v Somavedicu mají schopnost těmito vibracemi určitým konkrétním způsobem ovlivňovat prostředí okolo nich.

Výsledky Somavedicu jsou podložené vynikajícími zkušenostmi z mnoha biorezonančních center a dokumentují je také četné případy vzájemné spolupráce s biorezonanční léčbou BICOM. Po nasazení Somavedicu v rámci následné léčby došlo vždy k harmonizaci a následnému zlepšení stavu postižených orgánů.

Somavedic mění špatná nastavení podle frekvencí z biorezonančních přístrojů.

Energie minerálů

Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se zpravidla nijak významně neprojevuje. Je zjištěno, že pokud necháme konkrétní minerály v přesném rozestavení působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace vyladit okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy.
Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály vibrují, je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic.

Energie minerálů

Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se zpravidla nijak významně neprojevuje. Je zjištěno, že pokud necháme konkrétní minerály v přesném rozestavení působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace vyladit okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy.
Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály vibrují, je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic.

Jaké mohu očekávat účinky?

Účinky Somavedicu jsou individuální a jsou závislé na různých faktorech. První pocity po spuštění Somavedicu závisí na citlivosti a vnímavosti každého z nás. Většina uživatelů zprvu žádnou změnu nepociťuje, ale citliví jedinci mohou cítit vliv Somavedicu téměř ihned po jeho spuštění.

Viditelné účinky jsou závislé především na závažnosti zdravotních potíží a jejich charakteru. Pokud jsou potíže akutní, zpravidla se zlepšení stavu dostavuje dříve než u chronických potíží, u kterých může docházet ke zlepšení často až po několika měsících. Rychlost účinků je rovněž závislá na míře znečištění organismu, na disciplíně a dodržování správné životosprávy. Pro maximální využítí účinků Somavedicu, doporučujeme chovat se ke svému zdraví co nejvíce zodpovědně.

Neznáme případ, kdy by se pozitivní účinky Somavedicu dříve nebo později neprojevily!

První účinky

Nejprve dochází ke zrušení vlivu geopatogenních zón, které nastává už během prvních 3 hodin po instalaci Somavedicu. Většina lidí na sobě zprvu žádné okamžité viditelné změny nepociťuje.

Někteří citliví jedinci ale mohou jeho první účinky pocítit téměř okamžitě. Tyto účinky se projevují dvojím způsobem. V prvním případě můžete cítit pocitovou změnu atmosféry v daném prostředí, větší pocit uvolnění, někdy dokonce až euforie.

První účinky

Nejprve dochází ke zrušení vlivu geopatogenních zón, které nastává už během prvních 3 hodin po instalaci Somavedicu. Většina lidí na sobě zprvu žádné okamžité viditelné změny nepociťuje.

Někteří citliví jedinci ale mohou jeho první účinky pocítit téměř okamžitě. Tyto účinky se projevují dvojím způsobem. V prvním případě můžete cítit pocitovou změnu atmosféry v daném prostředí, větší pocit uvolnění, někdy dokonce až euforie.

3-5 dnů

U lidí, kteří mají potíže se spánkem, se mění spánkový režim a spánek se prohlubuje. Mnoho uživatelů, kteří měli dlouhodobé spánkové potíže, uvedlo, že už po několika dnech působení Somavedicu se jejich spánek téměř znormalizoval a budili se ráno více odpočatí.

3 – 6 týdnů

Během 3-6 týdnů dochází k eliminaci geopatogenní zátěže organismu i všech materiálů, které byly pod vlivem geopatogenních zón.

1 – 3 měsíce

Během 1-3 měsíců by měla být eliminována parazitární, bakteriální, plísňová i virová zátěž. Dochází ke zlepšení metabolismu a viditelnému zvýšení životní energie.

3 – 6 měsíců

Po 3 – 6 měsících už by u většiny uživatelů, kteří neměli vážné zdravotní potíže, mělo být energetické pole Somavedicem pročištěné. Pokud některé zdravotní potíže stále ještě přetrvávají, často bývají už jen doznívajícími projevy na fyzické úrovni.

V podstatě u všech uživatelů už se projevuje výrazně vyšší úroveň životní energie.

6 – 12 měsíců

Dochází k odeznívání vážnějších zdravotních potíží a detoxikaci organismu i u více zatížených jedinců.

3-5 dnů

U lidí, kteří mají potíže se spánkem, se mění spánkový režim a spánek se prohlubuje. Mnoho uživatelů, kteří měli dlouhodobé spánkové potíže, uvedlo, že už po několika dnech působení Somavedicu se jejich spánek téměř znormalizoval a budili se ráno více odpočatí.

3 – 6 týdnů

Během 3-6 týdnů dochází k eliminaci geopatogenní zátěže organismu i všech materiálů, které byly pod vlivem geopatogenních zón.

1 – 3 měsíce

Během 1-3 měsíců by měla být eliminována parazitární, bakteriální, plísňová i virová zátěž. Dochází ke zlepšení metabolismu a viditelnému zvýšení životní energie.

3 – 6 měsíců

Po 3 – 6 měsících už by u většiny uživatelů, kteří neměli vážné zdravotní potíže, mělo být energetické pole Somavedicem pročištěné. Pokud některé zdravotní potíže stále ještě přetrvávají, často bývají už jen doznívajícími projevy na fyzické úrovni.

V podstatě u všech uživatelů už se projevuje výrazně vyšší úroveň životní energie.

6 – 12 měsíců

Dochází k odeznívání vážnějších zdravotních potíží a detoxikaci organismu i u více zatížených jedinců.

3-5 dnů

U lidí, kteří mají potíže se spánkem, se mění spánkový režim a spánek se prohlubuje. Mnoho uživatelů, kteří měli dlouhodobé spánkové potíže, uvedlo, že už po několika dnech působení Somavedicu se jejich spánek téměř znormalizoval a budili se ráno více odpočatí.

3 – 6 týdnů

Během 3-6 týdnů dochází k eliminaci geopatogenní zátěže organismu i všech materiálů, které byly pod vlivem geopatogenních zón.

1 – 3 měsíce

Během 1-3 měsíců by měla být eliminována parazitární, bakteriální, plísňová i virová zátěž. Dochází ke zlepšení metabolismu a viditelnému zvýšení životní energie.

3 – 6 měsíců

Po 3 – 6 měsících už by u většiny uživatelů, kteří neměli vážné zdravotní potíže, mělo být energetické pole Somavedicem pročištěné. Pokud některé zdravotní potíže stále ještě přetrvávají, často bývají už jen doznívajícími projevy na fyzické úrovni.

V podstatě u všech uživatelů už se projevuje výrazně vyšší úroveň životní energie.

6 – 12 měsíců

Dochází k odeznívání vážnějších zdravotních potíží a detoxikaci organismu i u více zatížených jedinců.

Pozitivní vliv na zdravotní potíže.

Somavedic dokáže spolehlivě eliminovat a nežádoucí vlivy geopatogenních, psychosomatických zón, vodních křížů, Curryho i Hartmannových pásů, včetně elektrosmogu. Odstraňuje i další negativní vlivy, které mají vliv na buněčnou strukturu fyzického těla, zlepšuje metabolizmus a spánek.

Tyto projevy byly mnohokrát ověřeny terapeuty pracujícími s biorezonancemi BICOM a dalšími, zmíněnými na úvodní straně.

 • nepohodlí na fyzické či psychické úrovni
 • bolesti hlavy
 • bolesti zad
 • choroby páteře
 • revmatické potíže
 • ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí
 • nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost
 • únavový syndrom, vyčerpání, či neschopnost vydržet u práce
 • spánkové potíže, slabost při ranním vstávání, nepokojné sny nebo nespavost
 • nervové poruchy
 • trávící potíže
 • chronický katar hrdla a žaludku
 • srdeční choroby
 • onkologická onemocnění
Upozornění:

Somavedic nenahrazuje lékařskou zdravotní péči. Výrobce doporučuje kombinaci s biorezonančními přístroji BICOM a kontroly u lékařů.

Objevte modely Somavedicu